பரோட்டா செய்வது எப்படி? – சதீஸ் (Stockholm)

Sathees Entertainment's

மிருதுவான பரோட்டா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்:

மா 1kg

சீனி 2மே.க

உப்பு தேவையான அளவு

முட்டை 1

தே.எண்ணெய் தேவையான அளவு

COMMENTS