பால்ரொட்டி செய்முறை – Sathees (Stockholm)

Sathees Entertainment's

பால்ரொட்டி சுடுவதற்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் வெள்ளை பச்சை அரிசி, 1 கப் சிவப்பு பச்சை அரிசி, (2 கப் மாவுக்கு 1/2 கப் குருனி) தேவையான அளவு எல்லு, தேவையான அளவு உப்பு, மா குழைப்பதற்கு தேவையான அளவு தேங்காய்ப்பால்.

(Visited 1 times, 1 visits today)

COMMENTS