How to barbecue a whole fish?

மீன் பார்பிகியூ செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்:

மீன் 3
உள்ளி 1 பூடு
இஞ்சி சிறிய துண்டு
தனிமிளகாய் தூள் 2தே.க
மஞ்சள்த்தூள் 1தே.க
மிளகு தேவையான அளவு
உப்பு தேவையான அளவு
பார்பிகியூ சோஸ் தேவையான அளவு
தேசிப்புளி பாதி

COMMENTS