கொரோனா பற்றியக் கேள்விகள்! – வீடியோ உள்ளே!

கொரோனா வைரஸ் ரகசிய அமைப்புகளால் தான் உருவாக்கப்பட்டு பரப்பப் பட்டன என்பதற்கு அடையாளமே, பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கைகள் 33 என்றோ அல்லது அதனோடு தொடர்புடைய மர்ம எண்ணிக்கைகளிலோ இருப்பது தான். இந்த 33 என்ற எண் யாரைக்குறிக்கிறது என்பதை நிறுவுவதே இந்த விழியம்.

COMMENTS